HOW Gỡ PHầN MềM TRêN MáY TíNH CAN SAVE YOU TIME, STRESS, AND MONEY.

How gỡ phần mềm trên máy tính can Save You Time, Stress, and Money.

How gỡ phần mềm trên máy tính can Save You Time, Stress, and Money.

Blog Article

On the net Safety & Privateness Tiện ích mở rộng về quyền riêng tư và tính bảo mật cho trình duyệt của Avast

Mời bạn đăng nhập để bình luận. Bằng cách điền và gửi thông tin, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng của ViettelStore

Như vậy là mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách gỡ bỏ phần mềm trên máy tính bằng công cụ có sẵn trên Home windows, cũng như cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng nhất Helloện nay để gỡ bỏ triệt để một phần mềm bất kỳ ra khỏi máy tính của bạn rồi ha.

VietTimes – Nếu bạn chưa từng sử dụng apple iphone trước đây hoặc chưa quen với nó, bạn có thể không biết một số thao tác có thể làm lộ một số menu ẩn.

Nếu bạn đã sao lưu dữ liệu trên máy tính hoặc thông qua ứng dụng sao lưu trực tuyến, bạn có thể khôi phục lại ứng dụng bằng cách khôi phục lại toàn bộ hệ thống hoặc thực Helloện khôi phục điểm khôi phục hệ thống đến trước khi ứng dụng bị xóa.

: Cửa sổ Programs and Attributes từ Control Panel sẽ mở ra > Tìm ứng dụng muốn gỡ và nhấn Uninstall > Nhấn Yes ở cửa sổ tiếp theo.

Bước four: Để tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 10, gạt thanh ngang sang trái để chuyển về chế độ Off ở tất cả các ứng dụng, như vậy là bạn đã tắt chế độ chạy nền trên Acquire 10 của các app đó.

Ổ cứng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số. Các tập tin được lưu trữ trên bề mặt đĩa cứng từ và xoay các đĩa từ trong hộp ổ cứng. Ổ cứng thay đổi tính chất từ của bề mặt đĩa thành 1 hoặc 0 khi đọc hoặc ghi dữ liệu.

Sau khi Helloện bảng “Command Prompt” các bạn nhập lệnh “msiexec /x” sau đó là tên tập tin. Chẳng hạn như “msiexec /x abcde.msi”

Bước two: Nhập winget checklist và nhấn Enter. Nếu bạn sử dụng winget lần đầu, bạn cần đồng ý các điều khoản của Microsoft.

" này có ưu điểm sẽ dễ để gỡ bỏ cài đặt hơn bằng cách more info Click on chuột phải lên tập tin rồi ấn chọn lệnh Uninstall.

: Nếu không gỡ được cài đặt qua Dấu nhắc lệnh, hãy tắt tùy chọn cài đặt Tự bảo vệ trong Avast Antivirus qua phần Cài đặt > Chung > Khắc phục sự cố rồi bỏ chọn Bật tính năng tự bảo vệ. Sau đó, cố gắng gỡ cài đặt lại qua Dấu nhắc lệnh.

Windows ten App Remover là ứng dụng giúp bạn xóa một số ứng dụng được cài đặt sẵn trong hệ điều hành Windows 10, mà không cần sử dụng đến dòng lệnh phức tạp hay PowerShell.

Vui lòng chuyển đến hướng dẫn tương ứng dựa trên hệ điều hành Windows hiện tại trên máy tính của bạn:

Report this page